نمایش دادن همه 21 نتیجه

نمایش 9 24 36

صندلی مدیریتی 2021

1,900,000 تومان
 • دو مکانیزم و چرخها ژله ای
 • دو حالته و پشتی ثابت
 • فوم سرد شرکتی

صندلی مدیریتی چروک

2,700,000 تومان
 • دو مکانیزم و چرخها ژله ای
 • دو حالته و پشتی ثابت
 • فوم سرد شرکتی

صندلی مدیریتی راد

2,400,000 تومان
 • دو مکانیزم و چرخها ژله ای
 • دو حالته و پشتی ثابت
 • فوم سرد شرکتی

صندلی مدیریتی راد دلتا

3,300,000 تومان
 • دو مکانیزم و چرخها ژله ای
 • دو حالته و پشتی ثابت
 • فوم سرد شرکتی

صندلی مدیریتی خفاشی

2,850,000 تومان
 • دو مکانیزم و چرخها ژله ای
 • دو حالته و تشک دوبل
 • فوم سرد شرکتی

صندلی مدیریتی 3058

2,200,000 تومان
 • دو مکانیزم و چرخها ژله ای
 • دو حالته و پشتی ثابت
 • فوم 30 کیلویی شرکتی

صندلی مدیریتی لمسه

3,200,000 تومان
 • پنج پر فلزی و چرخ ها ژله ای
 • دو مکانیزم و دو حالته
 • فوم سرد شرکتی و لمسه

صندلی مدیریتی فریم دار

1,950,000 تومان
 • پایه ها پنج پر فلزی
 • دو حالته و پشتی قابل تنظیم
 • فوم سرد شرکتی

صندلی مدیریتی اتوبوسی

4,200,000 تومان
 • دو مکانیزم و چرخها ژله ای
 • دو حالته و تشک دوبل
 • فوم سرد شرکتی

صندلی مدیریتی شبکه ای

2,900,000 تومان
 • دو مکانیزم و چرخها ژله ای
 • دو حالته و پشتی ثابت
 • فوم سرد شرکتی

صندلی کارمندی فریم دار

1,450,000 تومان
 • پایه ها پنج پر فلزی
 • دو حالته و پشتی قابل تنظیم
 • فوم سرد شرکتی

صندلی کارمندی آسایش

1,800,000 تومان
 • تک مکانیزم و چرخها ژله ای
 • تک حالته و پشتی ثابت
 • فوم سرد شرکتی و طبی

صندلی کنفرانسی 9040

1,450,000 تومان
 • پایه یو ثابت فلزی
 • فوم گرم شرکتی
 • چرم شرکتی قابل تغییر

صندلی مدیریتی 9020

2,000,000 تومان
 • تک مکانیزم و چرخها ژله ای
 • تک حالته و پشتی ثابت
 • فوم 30 کیلویی شرکتی

صندلی مدیریتی 9030

2,100,000 تومان
 • دو مکانیزم و چرخها ژله ای
 • دو حالته و پشتی ثابت
 • فوم سرد شرکتی

صندلی مدیریتی ماهان

1,950,000 تومان
 • دو مکانیزم و چرخها ژله ای
 • دو حالته و پشتی ثابت
 • فوم سرد شرکتی و دسته ها نرم

صندلی مدیریتی آسایش

2,200,000 تومان
 • دو مکانیزم و چرخها ژله ای
 • دو حالته و پشتی ثابت
 • فوم سرد شرکتی و طبی

صندلی مدیریتی دایکس

2,950,000 تومان
 • دو مکانیزم و چرخها ژله ای
 • دو حالته و پشتی ثابت
 • فوم سرد شرکتی

صندلی مدیریتی m101

2,800,000 تومان
 • دو مکانیزم و دسته های متحرک
 • سه حالته و پشتی قابل تنطیم
 • فوم سرد شرکتی

نیمست اطلس

3,800,000 تومان
جنس پایه : پایه استیل ضد زنگجنس چوب (کلاف) : چوب روسینشیمن گاه : فوم سرد شرکتی

صندلی مدیریتی کرکره ای

1,700,000 تومان
 • پنج پر فلزی
 • چرخ ها ژله ای
 • فوم 30 کیلویی شرکتی